Βιβλιοθήκη της Βουλής
Search
Search ×
Παρασκευή, 23 Φεβρουαρίου 2018

Εκθέσεις

Λέξεις που χαμογελούν, λέξεις που πληγώνουν

Στο πλαίσιο της πολυμεσικής έκθεσης «Γλωσσόpolis: Περιηγήσεις στη Νέα Ελληνική» και με αφορμή τη θεματική ενότητα 5 («Η γλώσσα κόκαλα δεν έχει και κόκαλα τσακίζει»: Η γλωσσική ορθότητα), από τον Δεκέμβριο του 2017 πραγματοποιείται στο κτήριο της οδού Λένορμαν 218 (Πρώην Δημόσιο Καπνεργοστάσιο) το βιωματικό γλωσσικό εργαστήριο με τίτλο «Λέξεις που χαμογελούν, λέξεις που πληγώνουν» και θέμα τον λεκτικό εκφοβισμό στο σχολικό περιβάλλον. 

Copyright 2018 Βουλή των Ελλήνων Terms Of Use Privacy Statement
Back To Top